Parallel Counterpart in Art-at-Endhouse

29/10/2013    Art

(scroll down for english)

Je luistert naar een 360° fotografische representatie van het gemanipuleerde interieur van Art-at-Endhouse in Deventer.

Het interieur van Art-at-Endhouse wordt gebruikt als bronmateriaal in een speciaal voor deze tentoonstelling ontwikkeld audiografisch werk. Door aanwezige beeldelementen (zoals deur- en raampartijen, radiatoren en de enorme scheur in de muur) te bespelen en aan te vullen met doelgerichte manipulaties, accenten en effecten, ontstaat een rijke textuur die zich middels software laat lezen als een partituur.

De software zorgt ervoor dat we de grafische eigenschappen van de ruimte kunnen vastleggen en beluisteren als een compositie. Beeld wordt audio. Audio wordt beeld. Je kijkt naar geluid en luistert naar wat je ziet. Deze intensieve zintuiglijke verwevenheid zorgt voor een complex werkproces, waarin gezocht wordt naar het ultieme spanningsveld tussen autonomie en symbiose.

De waarneming van deze installatie is gelaagd en niet direct volledig toegankelijk. De lagen zijn parallelle werelden, met ieder hun eigen wetmatigheden en benadering van de werkelijkheid. Hoewel afzonderlijk leesbaar, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar. Het zijn op zichzelf staande residuen geworden, die zinspelen op hun parallelle tegenhanger.

Parallel Counterpart is 24 uur per dag te zien door de ramen van Art-at-Endhouse en te streamen of downloaden via een link op de gevel. Let op: hoewel het gebruik van een smartphone voor de hand ligt, is de geluidskwaliteit hiervan niet optimaal. Om alle details tot hun recht te laten komen is het aan te raden een goede koptelefoon te gebruiken of thuis te luisteren.

Als afsluiting van de tentoonstellingsperiode vindt op 17 november tussen 17:15 en 19:00 uur een vernissage plaats.

You are listening to a 360° photographic representation of the manipulated interior of Art-at-Endhouse in Deventer.

The interior of Art-at-Endhouse was used as source material in an audiographic work, created especially for a solo exhibition at that location. By playing with present graphical elements (such as doors and windows, radiators and a huge crack in the wall), and adding targeted manipulations, accents and effects, a rich texture is created. Using software it is possible to read this like a musical score.

The software captures the graphical properties of the room and allows us to listen to it like a composition. Image becomes audio. Audio becomes image. You look at sound and listen to what you see. This sensory interdependence results in a complex creative process, in which the tension between autonomy and symbiosis of both sound and image is researched.

The observation of this installation is layered and not immediately fully accessible. The layers are parallel worlds, each with their own rules and approach to reality. Although individually readable, they are inseparable and they influence each other. They are self-made residues, alluding to their parallel counterpart.

Parallel Counterpart can be seen, streamed and downloaded 24 hours a day in October/November 2013, through the windows of Art-at-Endhouse and a URL on the facade. Please note that although the use of a smartphone may seem obvious, the sound quality is not optimal. To get all the details it’s advisable to use good headphones.

To round off the exhibition period a vernissage will take place on November 17 between 17:15 and 19:00 hrs.