18 December 2011 - 29 Januari 2012 > tentoonstellling over sociale media in Kunstenlab Deventer, samengesteld door Harco Rutgers.
18 December 2011 - 29 January 2012 > exhibition about social media in Kunstenlab Deventer, curated by Harco Rutgers.

Last update: 06/02/2012

Catalogus tentoonstelling Kunstenlab
Catalogue exhibition Kunstenlab

2010 Annual Report
Nicholas Felton

Nicholas Felton besteedt veel van zijn tijd aan denken over data, grafieken en onze dagelijkse routines. Hij is de auteur van verscheidene persoonlijke jaarverslagen die talrijke gegevens verweven in grafieken, kaarten en statistieken. In deze tentoonstellings is Annual Report 2010 te zien, een samenvatting van het leven van zijn vader, zoals opgetekend door kalenders, dia's en andere artefacten in zijn bezit. Felton is momenteel lid van het Facebook product design team en is erkend als een van de 50 meest invloedrijke ontwerpers in Amerika door Fast Company.

Nicholas Felton spends much of his time thinking about data, charts and our daily routines. He is the author of several Personal Annual Reports that weave numerous measurements into a tapestry of graphs, maps and statistics that reflect the year’s activities. The 2010 Annual Report shown in this exhibition is an encapsulation of his father's life, as communicated by the calendars, slides and other artifacts in his possession. Felton is currently a member of the product design team at Facebook and has been recognized as one of the 50 most influential designers in America by Fast Company.

www.feltron.com


Backchannel
Leon Berenschot

Een Twitter en Facebook mashup. Een geprojecteerde stream van Twitter berichten met de hashtag #isthemessage en alles wat er op deze Facebook event wall geplaatst wordt. Met dank aan Leon Berenschot.

A Twitter and Facebook mashup. A projected stream of Twitter messages with the hashtag #isthemessage and everything that's posted on this Facebook event wall. Thanks to Leon Berenschot.

sc.wendbaar.nl/backchannel


Dead Drops
Aram Bartholl

‘Dead Drops’ is een anoniem, off-line, peer-to-peer file-sharing netwerk in de openbare ruimte. USB sticks worden ingemetseld in muren, gebouwen en stoepranden om zo publiek toegankelijk te zijn. Iedereen is uitgenodigd om bestanden achter te laten op, of te lezen van een dead-drop. Sluit uw laptop aan op muur, huis of paal om uw bestanden en gegevens te delen. Elke dead-drop wordt leeg geïnstalleerd en bevat alleen een bestand met uitleg over het project. Als u een dead-drop wilt installeren in uw stad/wijk, volg dan de instructies.

‘Dead Drops’ is an anonymous, offline, peer to peer file-sharing network in public space. USB flash drives are embedded into walls, buildings and curbs accessable to anybody in public space. Everyone is invited to drop or find files on a dead drop. Plug your laptop to a wall, house or pole to share your favorite files and data. Each dead drop is installed empty except a file explaining the project. ‘Dead Drops’ is open to participation. If you want to install a dead drop in your city/neighborhood follow the ‘how to’ instructions.

www.deaddrops.com/db/?page=view&id=863
www.deaddrops.com


Don't call us, we'll call you - The Internet
Birgit Bachler

Deze telefoon is een directe verbinding met het World Wide Web. De merkwaardige wereld van status updates, tweets en advertenties belt je op. Door deze gemodificeerde telefoon beleef je de steeds groeiende hoeveelheid user-generated content op een ouderwetse, geduld eisende manier.

This phone is the direct connection to the World Wide Web. No need to dial-up, the curious world of status-updates, tweets and classified ads will find you and give you a ring. Through the modified telephone you can experience the ever-growing user-generated content in an old-fashioned, patience-demanding manner.

www.vimeo.com/19727409


Face Life
Rob Mellink

Fotograaf Rob Mellink onderzoekt met Face Life de betekenis en de waarde van intimiteit en identiteit in de publieke ruimte. Hij haalde willekeurige Facebook berichten van het persoonlijke prikbord van een willekeurig persoon en liet deze op groot posterformaat drukken om ze vervolgens op te hangen in de binnenstad van Nijmegen. Hiermee stelt hij op een provocatieve en eenvoudige wijze de vraag in hoeverre het normaal is wat de huidige internetgebruiker deelt met zijn omgeving. Niet vanuit een behoefte tot waarschuwen, oordeel of aanklacht, maar vanuit pure verwondering, twijfel en ongeloof van de kunstenaar.

Photographer Rob Mellink explores the meaning and value of intimacy and identity in public space in his Face Life project. He took random public Facebook messages on the bulletin board of a random person, had them printed on large posters and hung them in the city of Nijmegen. In doing so he questions in a provocative and simple way how normal it is what the current internet user shares with his surroundings. Not from a need to warn, judge or accuse, but from sheer wonder, doubt and disbelief of the artist.

www.robmellink.com/portfolio/section-xvii


Facebook Life Sharing
Philipp Teister

Met 800 miljoen user accounts heeft Facebook een enorme verantwoordelijkheid - en een uitdaging - in het overwinnen van de spanning tussen het maken van vrienden, het delen van materiaal en privacy. Philipp Teister voert deze spannig nog verder op. In Facebook Life Sharing maakt Teister zijn online identiteit "open source". Het is nu voor iedereen mogelijk om in te loggen in het profiel van Teister. Zodra zijn details werden vrijgegeven, plaatsten gebruikers links en foto's, begonnen zelfs te chatten met zijn vrienden. Onvermijdelijk worden zijn accountgegevens zo nu en dan gewijzigd, waardoor Teister een herstel bericht toe heeft moeten voegen aan zijn account informatie.

Faced with 800 million user accounts, Facebook has a huge responsibility – and a challenge – in overcoming the innate tension between making friends, sharing materials between them, and privacy. Philipp Teister aims to blow that tension wide open. With his project Facebook Life Sharing, Teister has made his online identity "open source". It is possible for anyone to log into Teister's profile, update his status, review his recent activities, and see his list of friends. Once his details were released, users posted links and pictures, and even started chatting to his friends. Inevitably, his account details were occasionally changed by some users, leading Teister to add a recovery notice to his account information.

www.facebook.com/fb.life.sharing


Farewell Facebook
Joep van Osch

Kan ik facebookvrienden worden met mijn ouders? Moet ik iemand toevoegen die ik niet echt ken? Wat zullen andere mensen vinden van mijn status update? Joep van Osch probeert antwoorden te vinden op deze en andere existentiële vragen in de korte documentaire "Farewell Facebook".

Can I be facebookfriends with my parents? Should I add someone i don't really know? Will other people think my status update's funny? Joep van Osch tries to answer these and other existential questions in the short documentary "Farewell Facebook".

www.youtube.com/watch?v=z6eamj0m9tc


hashtagisthemessage.net
Harco Rutgers

Ook deze website is te zien in de tentoonstelling. Te gebruiken als online versie van een catalogus. In de middelste kolom staat bovendien een extra selectie werken die online te vinden zijn. Aan het eind van deze tentoonstelling wordt deze website nog één keer bijgewerkt met alle toegevoegde inhoud en data die tijdens de tentoonstellingsperiode is verzameld. Ook iets toevoegen aan deze tentoonstelling? Kijk in de rechterkolom voor de mogelijkheden.

This website is also on display in the exhibition. Usable as an online version of a catalogue. In the middle column you'll find an additional selection of works, which can be found online. This website will be updated once more with all added content and data obtained during the exhibition. Would you like to add something to this exhibition too? Please check the right column for possibilities.

www.hashtagisthemessage.net


Join #isthemessage!
Harco Rutgers

De in de tentoonstellingsruimte opgestelde printer heeft zijn eigen adres: isthemessage@hpeprint.com. Alles wat men naar dit adres stuurt, wordt direct uitgeprint en daarmee automatisch toegevoegd aan de tentoonstelling. Voel je je geroepen om orde aan te brengen in de prints die zich verzamelen op de vloer? Prik je eigen selectie dan aan de muur en voeg eventueel eigen notities of reacties toe.

The printer set up in the exhibition space has its own mail address: isthemessage@hpeprint.com. Anything you send to this address will be printed directly, and thus automatically added to the exhibition. Do you feel the need to bring some order to the accumulating prints on the floor? Hang your own selection on the wall and add your own notes or comments.

isthemessage@hpeprint.com


Murmur Study
Christopher Baker

Murmur Study is een installatie die de opkomst van micro-messaging technologieën zoals Twitter en de Facebook status update onderzoekt. Men zou deze berichten als een soort van digitale small-talk kunnen omschrijven. Maar anders dan bij de koffie-automaat gesprekken, worden deze vluchtige gedachten verzameld, opgeslagen en digitaal ge-indexeerd door bedrijven. Terwijl de toekomst van deze archieven nog ongewis is, geeft het grote volume van deze publiek toegankelijke, persoonlijke — vaak emotionele — uitingen stof tot nadenken.

Murmur Study is an installation that examines the rise of micro-messaging technologies such as Twitter and Facebook’s status update. One might describe these messages as a kind of digital small talk. But unlike water-cooler conversations, these fleeting thoughts are accumulated, archived and digitally-indexed by corporations. While the future of these archives remains to be seen, the sheer volume of publicly accessible personal — often emotional — expression should give us pause.

www.christopherbaker.net/projects/murmur-study


Opening speech
De Bubbelebim

De opening van #isthemessage vindt plaats op zondag 18 december om 16:00 uur met medewerking van de Bubbelebim, een (anti)literair en absurdistisch theatertoneel-performanceviduo uit Rotterdam. Ook de Bubbelebim blijkt iets te melden te hebben over sociale media.

The opening of #isthemessage takes place on Sunday 18 December at 16:00 with the participation of De Bubbelebim, an (anti)literary and absurd theater-stage-performance-viduo from Rotterdam. De Bubbelebim appears to have something to say about sociale media as well.

www.bubbelebim.nl
www.vimeo.com/33988906


#Oprichters
Egbert.EGD

Oprichters van verschillende sociale media in een serie portretten op doek. In deze tentoonstelling zijn te zien: Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Raymond Spanjar (Hyves), Steve Chen (YouTube) en Reid G. Hoffman (LinkedIn). Egbert Scheffer maakt op street-art en popart geïnspireerd werk. Hij is bovendien zelf een grootgebruiker van sociale media.

Founders of various social media in a series of portraits on canvas. In this exhibition: Mark Zuckerberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Raymond Spanjar (Facebook), Steve Chen (YouTube) and Reid G. Hoffman (LinkedIn). Egbert Scheffer creates street art and pop art inspired work. He himself is also a major user of social media.

www.egbertegd.nl


#Planeet Faceboek
Breukers & Godrie

Kunstenaarsduo Breukers & Godrie presenteren in het aanvullende programma op 29 januari om 14:00 uur hun project Planeet Faceboek. Planeet Faceboek is een digitaal atelier waar Breukers & Godrie artistieke studies uitvoeren naar de planeet die Facebook heet.

Artist duo Breukers & Godrie present their project Planeet Faceboek in the additional program on January 29, 14:00 hrs. Planeet Faceboek is a digital studio where Breukers & Godrie perform artistic studies on the planet named Facebook.

www.facebook.com/planeet


Repudo Kunstuitleen
Repudo / Harco Rutgers / Kunstenlab

Met Repudo kun je allerlei virtuele objecten, zoals een tekst, een foto, een video of een audio-boodschap neerleggen en oprapen op fysieke locaties. Een platform om digitale objecten te hanteren in de echte wereld. Tijdens deze tentoonstelling lanceren we de Repudo Kunstuitleen in Kunstenlab. U hebt echter wel de Repudo app nodig om hier gebruik van te maken.

With Repudo you can drop and pick up all kinds of virtual objects like a text, a photo, a video or an audio message at physical locations. A platform to handle digital objects in the real world. During this exhibition we launch the Repudo Kunstuitleen (art library) in Kunstenlab. You do however need the Repudo app on your mobile device for this to work.

www.repudo.com


Sociale Media
De Bubbelebim

De Bubbelebim zorgde voor een hilarische speech bij de opening op zondag 18 december. Dit werk maakt onderdeel uit van die performance en werd na de opening aan de tentoonstelling toegevoegd.

The Bubbelebim created a hilarious speech for the opening on Sunday, December 18. This work is part of that performance and was added to the exhibition after the opening.

www.bubbelebim.nl


The Diamond Exchange
esc.rec.

Platenlabel esc.rec. presenteert The Diamond Exchange. Twee gepassioneerde muziekliefhebbers draaien om beurten hun persoonlijke favorieten voor elkaar. In het beste geval ben je getuige van een boeiende, muzikale conversatie tussen twee connaisseurs. In deze speciale editie worden via The Diamond Exchange dit keer niet alleen twee muziekliefhebbers met elkaar verbonden, maar ook twee locaties. Eén van de deelnemers zit bij Kunstenlab, de ander zit bij Podium Willie in het Havenkwartier van Deventer. De uitwisseling van muziek en communicatie verloopt via een live stream. Deelnemers aan deze 5de editie van The Diamond Exchange zijn Julien Mier en Maria Cristina Fazecas (MiaMia).

Record label esc.rec. presents The Diamond Exchange. Two passionate music lovers take turns in playing their personal favorites for each other. At best, you will witness an exciting, musical conversation between two connoisseurs. In this special edition, The Diamond Exchange not only connects two music lovers this time, but also two locations. One of the participants is at Kunstenlab, the other is at Podium Willie in Havenkwartier Deventer. The exchange of music and communication is via a live stream over the internet. Participants in this fifth edition of The Diamond Exchange are Julien Mier and Maria Cristina Fazecas (MiaMia).

www.escrec.com/the-diamond-exchange


The Discrete Dialogue Network
Birgit Bachler

The Discrete Dialogue Network is een op telefonie gebaseerd communicatie netwerk waarmee je anonieme voice messages voor vreemden kan achterlaten in de publieke ruimte. Mensen kunnen connecten met dit netwerk door berichten achter te laten en te luisteren naar wat er eerder door anderen is opgenomen. Een sticker laat een uniek nummer zien wat dient als link tussen een locatie en een voicemailbox. Als je belt kun je vorige berichten afluisteren en je eigen bericht toevoegen.

The Discrete Dialogue Network is a telephony-based communication network for leaving anonymous voice messages to strangers in public space. People can connect by leaving anonymous voice messages in public space and listen to what has been previously recorded. A sticker showing a unique number serves as the link between a location and a voicemail box. When calling, a person has access to all previously left messages, and can record their own voice message.

www.discretedialoguenetwork.org


Tim Burton's Cadavre Exquis
Tiff

Cadavre Exquis of "Exquisite Corpse" is een techniek die gebruikt wordt om gezamenlijk een verhaal vertellen. Elke schrijver draagt ​​op volgorde bij aan het verhaal, voortbouwend op de laatste regel. In dit geval werd Twitter gebruikt om dit te bereiken.

Cadavre Exquis or "Exquisite Corpse" is a technique used to collectively tell a story. Each contributor adds to the story in sequence, building on the last line revealed. In this case, Twitter was used to achieve this.

www.burtonstory.com


Vintage poster ads
Maxi Midia

Reclame voor sociale media in 50's retro stijl.

Social media advertised in 50's retro style.

www.maximidiavintageads.com


 

Links naar ander gerelateerd werk
Links to other related work

Chalkbot
Nike, DeepLocal, StandardRobot

De Chalkbot is uiterlijk vergelijkbaar met een inkjet printer, maar dan op een veel grotere schaal.

The Chalkbot in appearance is similar to an ink jet printer, except at a much larger scale.

www.youtube.com/watch?v=5Jb-KT4r6NY


Dead in Iraq
Joseph DeLappe

Online herdenking en protest in het US Army recruteringsspel "America's Army".

Online memorial and protest taking place within the US Army recruiting game, "America's Army".

www.youtube.com/watch?v=VTnuUMM7frk


Face To Facebook
Paolo Cirio & Alessandro Ludovic

1 Miljoen Facebook profielen stelen, ze filteren met gezchtsherkenningssoftware en ze vervolgens op een custom-made dating website plaatsen, gesorteerd op gelaatsuitdrukkingen en -kenmerken.

Stealing 1 million Facebook profiles, filtering them with face-recognition software, and then posting them on a custom-made dating website, sorted by their facial expressions and characteristics.

www.face-to-facebook.net


#fe11
Suzanne Unck & Annedien Hoen

Fictief Evenement 2011 werd een landelijk succes door co-creatie en samenwerking van alle #fe11 twitteraars. Teveel hoogtepunten om op te noemen en ver voorbij de 1 aprilgrap waar het mee begon.

Fictitious Event 2011 was a nationwide success by co-creation and collaboration of all # fe11 twitterers. Too many highlights to mention here and far beyond the april fools joke with which it all started.

www.fe11.nl


Film It Yourself
STUNST / Ron van der Sterren

Alle video’s van eenzelfde moment automatisch samen in één player.

All video's of the same moment automatically synced together in one player.

www.filmityourself.nl


Fysieke 'Like' knop
Mediamatic Lab

Deel je ervaringen tijdens een evenement met je Facebook vrienden, zonder ook maar een computer aan te raken.

Share your experiences during an event with your Facebook friends, without even so much as touching a computer.

www.mediamatic.nl/page/27890/nl


Good Morning
Jer Thorp

Een twitter visualisatie die tweets gebruikt van mensen die 'goedemorgen' zeggen in het engels en een aantal andere talen.

A Twitter visualization which harvests tweets to find people saying 'good morning' in English as well as several other languages.

www.vimeo.com/6239027


Hello Little Printer
BERG design

Little Printer woont in uw huis, en brengt u nieuws, puzzels en roddels van vrienden. Gebruik uw smartphone om abonnementen in te stellen en Little printer zal ze allemaal verzamelen om een ​​actuele, mooie mini-krant maken.

Little Printer lives in your home, bringing you news, puzzles and gossip from friends. Use your smartphone to set up subscriptions and Little Printer will gather them together to create a timely, beautiful mini-newspaper.

www.bergcloud.com/littleprinter


Hello World
Christopher Baker

Een overweldigende video-installatie met meer dan 5000 video dagboeken gevonden op het internet.

An immersive video installation featuring over 5000 video diaries found on the internet.

www.christopherbaker.net/projects/helloworld


Just Landed
Jer Thorp

Een twitter visualisatie van luchtverkeer. Dit werk kijkt naar tweets met de zinnen 'just landed in...' of 'just arrived in...'.

A Twitter visualization of air traffic. This piece looks for tweets containing the phrases 'just landed in...' or 'just arrived in...'.

www.vimeo.com/4587178


Justin Bieber, Best YouTube Comments
George Dix

Dit zijn de grappigste Justin Bieber Youtube reacties van 2011. In een e-book.

These are the most funny Justin Bieber YouTube comments 2011. In an e-book.

www.amazon.com/Justin-Bieber-youtube-Comments-ebook


Listening Room
Abe Fettig

Listening Room is een website voor het luisteren naar muziek met je vrienden. Je maakt een kamer, nodig wat vrienden uit, en dan kun je samen naar muziek luisteren. Iedereen in de kamer kan muziek uploaden, en iedereen hoort hetzelfde op hetzelfde moment.

Listening Room is a website for listening to music with your friends. You create a room, invite some friends, and then listen to music together. Anyone in a room can upload songs from their computer, and everyone hears the same thing at the same time.

www.listeningroom.net


Lorrainville
Guido Aalbers

De muziek van Lorrainville begon met een spelletje op Facebook. Voor de niet bestaande band 'Lorrainville' en het niet bestaande album 'You May Never Know What Happiness Is' melden zich in een paar uur tijd tientallen bevriende muzikanten en andere creatieven aan om het album daadwerkelijk te maken.

The music of Lorrainville started with a game on Facebook. In a few hours dozens of friends, musicians and other creatives wanted to actually make the non-existent album 'You May Never Know What Happiness Is' for the non-existent band 'Lorrainville'.

www.lorrainville.nl


Masterpiece 2.0
Baschz & Selfcontrolfreak

Canvas en animatie, welke beïnvloed en gevolgd konden worden door website bezoekers.

Canvas and animation which could be influenced and followed by website visitors online.

www.masterpiece20.com


Nou&Herkauw
Nou&Herkauw

Nou & Herkauw is een VJ collectief dat bestaat uit ongeveer 10 VJ’s, illustratoren, en vormgevers uit Groningen. De VJ’s beginnen de avond zonder beeldmateriaal en alles wat die avond gefilmd, geplakt, gespeeld en geschoten wordt (ook door het publiek!), gaat door de mixkoker van Nou & Herkauw.

Nou&Herkauw is a VJ collective of about 10 VJs, illustrators and designers from Groningen. The VJ's start the evening with no image material and all that is filmed, made, played and shot (also by the audience!), is mixed by Nou&Herkauw into an impressive VJ show.

www.vimeo.com/20057845


Offline Check-in
Mediamatic Lab

Fysieke ‘check in' voor Facebook Places.

Physical 'check-in' for Facebook Places.

www.mediamatic.nl/page/44322/nl


Push-me
Paul Klotz

Een interactief light portal. Push-me is een modulair en tactiele interface, die een nieuwe manier van communicatie biedt.

An interactive light portal. Push-me is a modular and tactile interface, offering a new way of communication.

www.push-me.nl


Script 2010
Lauren McCarthy

Van 27 januari - 23 februari werd het leven van van Lauren McCarthy gezamenlijk gescript, dag voor dag, door iedereen op het internet.

From January 27 - February 23, the life of Lauren McCarthy was collaboratively scripted, one day at a time, by anyone on the internet.

www.lauren-mccarthy.com/script


Superstijl
Patrick Duyker

Democratisch dansfeest. Niet de DJ, maar de bezoeker bepaalt welke muziekstijl er gedraaid wordt. 21 januari in Burgerweeshuis Deventer.

Democratic dance party. Not the DJ, but the audience decides which style is te be played next. January 21 in Burgerweeshuis Deventer.

www.superstijl.nl


The Advice Of Strangers
Marc Horowitz

Voor de maand november leeft kunstenaar Marc Horowitz zijn leven via het advies van vreemden.

For the month of November, artist Marc Horowitz lives his life through the advice of strangers.

taos.heroku.com


The Johnny Cash Project
Radical Media

Een uniek gemeenschappelijk werk, een levend portret van the man in black.

A unique communal work, a living portrait of the man in black.

www.thejohnnycashproject.com


Thru-You
Kutiman

Een mix van ongerelateerde YouTube video's, komen samen in één edit.

A mix of unrelated YouTube video's come together in one edit.

www.thru-you.com


Timetweets
Wagner Paula

Een Twitter klok.

A Twitter clock.

www.timetweets.com


Turntable.fm
Billy Chasen & Seth Goldstein

Een social music website waar mensen om de beurt DJ zijn in een kamer en feedback krijgen van anderen die daar luisteren. Mensen hebben een avatar en er zijn spelmechanismen die DJ's aanmoedigen geweldige muziek te draaien en goede feedback van de luisteraars te krijgen. Jammer genoeg nu alleen nog beschikbaar in de VS.

A social music website where people take turns DJing in a room and getting feedback from others listening in the room. People in the rooms have avatars and there are game mechanics to encourage DJs to play awesome music and get good feedback from the listeners in the rooms. Sadly only available in the US for now.

www.turntable.fm


Tweeting Colors
A Feverish Dream

Kleuren gegenereerd door tweets.

Colors generated by tweets.

www.tweetingcolors.com


Twistori
Amy Hoy & Thomas Fuchs

Een eerste persoon visualisatie van Twitter.

A first person visualisation of Twitter.

www.twistori.com


We Feel Fine
Jonathan Harris & Sep Kamvar

Een visueel aantrekkelijk onderzoek naar menselijke emotie op wereldschaal.

A visually attractive exploration of human emotion on a global scale.

www.wefeelfine.org


Web 2.0 Suicide Machine
Moddr

Deze machine laat je eenvoudig al je energie-slurpende social media profielen deleten. Weg met je Web2.0 alter ego.

This machine lets you delete all your energy sucking social-networking profiles. Completely do away with your Web2.0 alterego.

www.suicidemachine.org


 

Wat is #isthemessage?
What is #isthemessage?

Lees meer over #isthemessage
Read more about #isthemessage

Documentatie
Documentation

Selectie van foto's op Flickr.
Video impressie op YouTube.
Meer documentatie of toelichting kan opgevraagd worden bij Harco Rutgers.

Selection of photo's on Flickr.
Video impression on YouTube.
More documentation or explanation can be requested from Harco Rutgers.

Bedankt!
Thank you!

Deze tentoonstelling komt mede tot stand dankzij genereuze input en feedback van heel veel mensen, via gesprekken en sociale media. Bedankt allemaal!

This exhibition is created with generous input and feedback from many people, through conversations and social media. Thank you all!

Website: Harco Rutgers