Er staat voorlopig niets op het programma... lees op deze pagina waarom dat zo is.

WILLIE op Facebook
WILLIE op Twitter

 

Wat en wie is WILLIE?

WILLIE is een collectief van kunstenaars en creatieven die in verschillende disciplines werkzaam zijn en zich gezamenlijk vanuit hun eigen cultureel ondernemerschap inzetten voor een hoogkwalitatief cultureel programma (in Deventer). De kracht van WILLIE is dat zij meerdere kunstvormen en subculturen aan elkaar verbindt, stimuleert en zichtbaar maakt aan een breder publiek. De leden van WILLIE vormen lange tijd samen de vitale ondergrond en voedingsbodem van de culturele sector in Deventer.

Leden van WILLIE zijn (of waren): Maaike Folmer, Bart Folmer, Babet Olde Weghuis, Frank Prinsen, Harco Rutgers, Patrick Mangnus, Jeroen Diepenmaat, Studio Wonder (Sander op den Dries & Camiel Voorn), Thamara Djelau, Sebiha Demir, Margot Olde Loohuis, Elio Debets, Femke Teussink, John Patrick Nijkamp en Jeannette Knigge.

WILLIE verhuisde in 2006 van het IJsselhotel naar het Havenkwartier en stond daarmee aan de oorsprong van de culturele broedplaats in Havenkwartier Deventer. Het merendeel van de publieksactiviteiten die in de voor de ontwikkeling van het Havenkwartier cruciale periode 2006-2012 hebben plaatsgevonden, zijn georganiseerd door (leden van) WILLIE. Een paar sprekende voorbeelden zijn Podium WILLIE, Slowlands festival, PIKNIK, Ass-crack Stage-hack, uiteenlopende tentoonstellingen, knallende oud&nieuw feesten, Valse Start, Hete Haven, Culture Trail, The Incident Room, Havenkwartier Openingsfestival, MOMI-fest, HK Bazaar en ~DIF festival.

Na een lang en slopend traject bleek WILLIE, ondanks hun inzet en onmiskenbaar belang voor het gebied en de stad Deventer, niet in staat hun vaste podiumlocatie in het Havenkwartier te behouden. De activiteiten van WILLIE staan daardoor momenteel op een héél laag pitje.

 

Waarom is WILLIE in 2012 eigenlijk gestopt in het Havenkwartier?

Toen WILLIE besloot te stoppen, is onderstaande brief geschreven om het een en ander duidelijk te maken aan WILLIE's publiek. Dit heeft ontzettend veel hartverwarmende reacties opgeleverd (waarvoor dank!).

"WILLIE komt na alle mogelijke constructies uitgebreid te hebben onderzocht tot de conclusie dat de financiële druk van het exploiteren van een eigen locatie slecht past in de visie en de succesformule van WILLIE. We hebben daarom definitief besloten door te gaan als collectief, maar te stoppen op de huidige vaste locatie.

In onze onderzoeksperiode vanaf vorig jaar augustus werd ons al snel het cultureel en economisch belang van WILLIE voor een stad als Deventer duidelijk. Dit merkten we ook aan de steun, het medeleven en de reacties van andere culturele instellingen, ons publiek en (internationale) artiesten, de tomeloze inzet van vrijwilligers en niet in de laatste plaats door de opstelling van de gemeente Deventer zelf. Dit heeft ons enorm gemotiveerd om deze locatie te willen behouden en het programma van WILLIE blijvend een meerwaarde te laten zijn voor Deventer.

Wij hebben tot nu toe geen vergelijkbare organisaties (kunstenaarscollectieven) gevonden waarbij exploitatiekosten zoals ze hier van ons gevraagd gaan worden opgebracht kunnen worden in combinatie met het programma dat we willen bieden. Voor een initiatief als WILLIE is de kostprijs van deze locatie straks niet meer realistisch, tenzij we onze succesformule geweld aan zouden doen. Daarom floreren vergelijkbare initiatieven vrijwel altijd waar locatiekosten nihil zijn.

Omdat we deze locatie niet zonder slag of stoot wilden opgeven hebben we (misschien tegen beter weten in) uitgebreid onderzocht en getest of er constructies denkbaar zijn waarin we als collectief toch goed tot ons recht zouden komen. Hoewel we er soms voor ons gevoel dicht bij waren en we waardevolle steun kregen van heel cultureel Deventer en ook de gemeente hierin meegedacht heeft, hebben we uiteindelijk geen oplossing gevonden waarin de vrijwillige inzet van de kerngroep van WILLIE en de commerciële exploitatiekosten op een goede manier verenigd kunnen worden. Wij zijn immers geen commerciële exploitant en hechten dermate aan ons eigen profiel dat we onze vrijwillige inspanningen niet willen steken in een programmering of zaalverhuur die meer geld oplevert om daarmee de vaste lasten te kunnen betalen. Het kost de mensen achter WILLIE straks én meer geld én meer tijd om WILLIE draaiende te houden op deze locatie. Doordat de broodwinning van deze groep uit eigen onderneming (naast WILLIE) moet komen, levert de toename van financiële druk een gebrek aan focus op. De grens van de maximaal haalbare vrijwillige inzet voor de organisatie van WILLIE was in de huidige constructie reeds bereikt en kan niet verder worden opgerekt.

Hoewel de gemeente zichtbaar inspanningen heeft verricht om WILLIE in het Havenkwartier te houden, maakt de gemeente door de manier waarop ze zich opstelt toch een keuze. Een keuze voor een kloppende begroting op relatief korte termijn. Zonder daarmee ons ziens voldoende rekening te houden met de effecten die het wegvallen van onze publieksactiviteiten in het Havenkwartier hebben voor de gebiedsontwikkeling. Deventer verliest een rijk cultureel programma in het Havenkwartier, waarvan de waarde de kosten vele malen overstijgt en daarmee ontstaat een steeds groter wordende discrepantie met het gewenste gebiedsprofiel van het Havenkwartier zoals dat door de gemeente zelf actief wordt gepromoot. Met het wegvallen van WILLIE – en zonder gelijkwaardig initiatief – verdwijnt het kloppend hart van de publieksactiviteiten in het Havenkwartier en zal dit direct consequenties hebben voor alle andere gebiedsontwikkelingen.

Hoewel dit alles ons een spijtige ontwikkeling lijkt, is dit niet noodzakelijkerwijs het einde van WILLIE. Van 13 mei t/m 1 juli 2012 staat er op de huidige locatie nog een goedgevuld programma op de vrijdagen en zondagen. Vervolgens zijn we na 1 juli 2012 een collectief zonder vaste locatie of vaste openingstijden. Dat betekent dat we vanaf die tijd op zoek zullen gaan naar geschikte locaties voor het programma wat we willen bieden. Het vmDavo gebouw blijft voor ons een goede optie voor WILLIE activiteiten, zolang wij zelf geen huurder zijn. Bij leegstand blijven we ons graag inzetten voor een bruisend Havenkwartier. Ook samenwerking met eventuele toekomstige huurders sluiten we niet uit.

WILLIE kijkt terug op een plezierige en leerzame tijd in het Havenkwartier en we zijn trots op de kwaliteit van het programma en wat er is bereikt. We hopen voor het Havenkwartier dat het gat wat we noodgedwongen achterlaten op een goede manier gevuld kan worden en dat publieksactiviteiten in het Havenkwartier hun kwaliteit en bijzondere karakter weten te behouden en een aanvulling kunnen blijven op het culturele aanbod van Deventer. Daar willen we als WILLIE ook in de toekomst graag waar mogelijk aan bijdragen."

Lees ook dit openingswoord wat Jan van Kessel schreef en voordroeg tijdens de opening van 'Half werk', WILLIE's laatste tentoonstelling in het Havenkwartier.

 

Archief

Er bestaat een ruim beeldarchief van alle activiteiten van WILLIE door de jaren heen. Op een ander moment en in een nader te bepalen vorm wordt dit archief vast nog een keer ontsloten. Hieronder volgt op chronologische volgorde een overzicht van artiesten die (soms meerdere malen) exposeerden of optraden bij WILLIE.

WILLIE – Lamelos – J'ee-haw! – Lazy Artist – FYI – Krang – Geigercounting – Dreamspeed – Bulkrate – Radion – Pixelpasta – Babet Olde Weghuis – Bart Folmer – Maaike Folmer – Frank Prinsen – Lys Vosselman – Hall2 – Sarah Verbeek – Henk Loorbach – Margot Olde Loohuis – Sietske Oudman – Patrick Mangnus – Hans Bosman – Ernst van Deursen – Heidi de Geus – Bastiaan Feenstra – Marije van der Laan – Hellen Abma – Heidi Corthout – Jan M. Verburg – Zoro Feigl – John Patrick Nijkamp – Jeannette Kommer – André Manuel – Jerry Veldhuizen – Saskia Laroo – Cette Truc – Dion – Sasker Scheerder – Rhani Mohabiersing – Eric Vloeimans – Martin Fondse – Jasper van 't Hof – Dr. Auratheft – Edwin van der Heide – Musica Silvestra Orkest – slo-fi – Double – Marius – Patricia's Greatest Synthesizer Hits – Coparck – Radioactive Man (UK) – Planet Orange – Femke Teussink – Rob Philip – Astrid van Loo – Apzolut – Jorg – Pierre Bastien (F) – Roel Meelkop – Frans de Waard – Jake de Vos – Muzu Ebbing – Jeannette van Raaij – Ingrid Nordt – Komma4 – Sally Skunk – Souley – Druis – Rik Marsman – Jacob Raatjes – Fata Morgana – She'erith Nation – Da Floawaz – N(obody) – Drummerboj Skip – DJ Danjah – Artic – Ultim – Jeannette Knigge – Harco Rutgers – Loes ten Anscher – Monique van Tetterode – Twan – Bamboobass – djplaystation – Vinilly Lectro – Coolhaven – Toxic Chicken – Phon.o (UK) – Fenin (D) – Kid Goesting – Jool Hul – Barbara Morgenstern (D) – Madame P (I)– Rinus van Alebeek – Lukas Simonis – Clark (UK) – Southern Depot – Paolo Angeli (I) – Jeroen Diepenmaat – Maarten Heijkamp – Gérard Schiphorst – Jean Klare – Elio Debets – Freerk Wierenga – Aukje Grouwstra – The Jive In Show – Xavier van Wersch (Sonic Wargame) – Robert Witt – Danny Jeroense – Thomas Brinkmann (D) – Natalie Beridze (D) – Anne Bakker – Jan Schellink – Rens van Bergen – Lefties Soul Connection – LPG – Bonne Aparte – Zèbra – Boutros Bubba – De Bronstgieters – Thoughts Create The World – Marco Raaphorst – Parkside – Maga – Brandz – Nevertheless – Radio 78 – Martien ter Veen – Michael Fakesch (D) – Eddy de Clercq – TamTam Objektentheater – The Freaks – Groefridder – Sebiha Demir – Cristina Ciuhan (RO) – Francisca Barker – Jos Paardekooper – Young Canto Players – Ontwerpatelier – Designarbeid – Safe – Greg Haines (UK) – Der Wexel – Eugene Chadbourne (USA) – Gitbas Jodel – Cuzina (RO) – Viorica Cernica (RO) – Ferdi Blankena – Mical Rhebess – Uncle Gary – Yoshimi! – Piiptsjilling – Wouter van Veldhoven – Soccer Committee – Caro Bensca – Nina Boas – Merijn Bolink – Christoph Both-Asmus – Sindy Butz – Saske van der Eerden – Esther Jacobse – Filip Jonker – Marleen Kappe – Anke Koschinkski – Arno Kramer – Christoph Krümpel – Mirna Limon – Eva Meschede – Ekaterina Mitichkina – Stefanie Müller – Maria Neumann – Robbert Pauwels – Marleen Poot – Moritz Riedel – Karin Schipper – Nicole Schulze – Bérénice Staiger – Martijn Stellinga – Niki van Strien – Jana Troschke – Gluid – Apricot My Lady (The Bohman Brothers (UK), Anne La Berge (USA), Lukas Simonis) – Loney Dear (SE) – Taprikk Sweezee (D) – Jason and the Argonauts – Carlos Valdes – Brent Roozendaal – Sense Unique – MiaMia – 12 Junkies (D) – E.A.R.L. (D) – Ottoboy – Bram van den Oever – Fata – Blocnotes – DJ Antal – Louis Bordeaux – Dean High – Wan – Spacecowboys – Jozef van Wissem (USA) – James Blackshaw (UK) – The Bitter Tears (USA) – De Groene Man – Bedhelm – Pfaff – La Melodia – Nexusz – Katadreuffe – Spoelstra – Lost Bear – Ekaterina Mitichkina – Coen Oscar Polack – Hunter Complex – Maandagskinderen – Stefano Calligaro (I) – David Stamp (UK) – Hidde van Schie – Tiny Concept (USA) – Rape Ape (USA) – Hots For Helga – Marcus Fjellström (SE) – Bas Mantel – 030303 – 8Bahn Allstars – Bokwald – De Kift – Funckarma – Gizmog (D) – J to the C & The Bad Mothers (B) – Job Rebergen – Josha Van Onsbrons – Kettel – Knobsticker – Lick – Nelis – Quince – Raoul Santos – Sotu The Traveller – Suarez (F) – Thomas Plas – Twanzichtkaart – We Swim You Jump – Double Trouble – Elise van der Linden – Floor Coolsma – Florentijn Hofman – Frank Bouwmeester – Jorik Barteling – Marina Nijdeken – Marleen van den Heuvel – Merle Bouwmeester – Projekt Kontrol – Brendan Tangel – Spiritueel Bordeel – Willem III – Esther den Dulk – Amke Hulsbos – Nel Kamphuis – Marlous Wassenaar – Joram Roukes – Wiljo Rouwenhorst – Hedof – Niels Duursma – Karimo – Sjaak Kooij – Egbert.Egd – CorkVille – Het Fabriekje – Dario Zenker (D) – David Labeij – Ronnie Baxter – Frodo – Pep – Wonderboys – Mark Bouwhuis – Marike Pool – Anke Land – Rien Renema – Bela Emerson (UK) – Gareth Davis (UK) – Jan & Romke Kleefstra – John Dear Mowing Club – Sir Ian – Pieter Alewijns – Sophia Wening – Alphons ter Avest – Be Birza – Jasper van der Burgh – Rubin Clerckx – Loes Enklaar – Johan Kuipers – Herman Meijering – David Morrison – Vincent Nijhof – Robert Patierno – Saygin Soher – Matjaz Stûk – Wytse Sterk – Xander Trip – Ria Wesseling – Colin Wilkinson – Bastiaan van Zwieten – Stranded Horse (UK) – Jan Willem Broek – Fokko Jan Dijksterhuis – Theo Tomson – Melle Smets – Yan Jun (CN) – BMB con. (Justin Bennett & Roelf Toxopeus) – John Heymans – Paul de Jong (USA) – Jonas David (D) – Marijn – Loop The Balloon – Heug – Jef Koning – Fikret Devedzic – Henk Koorn – Laura Arkana – Peter Broderick (UK) – De Platenfabriek – Zenk One – Bruce Tsai – Ready 2 Rumbl – Graphic Surgery – Johan Moorman – Rutger Termohlen – P. Winkel – Marcel Thelen – Super-A – Kraantje Pappie – DJ Swerve – Biotic – Jan Krueger (D) – ESHU – Remy Rameur – Wonder – Eredivisie – Jacqueline Oskamp – Cathy van Eck (CH) – Radboud Mens – Yael Bonekamp – Pier van Dijk – Margreet Hajee – Theo Harmelink – Jeanette Hoekstra – Snodevormgevers – Moonstones – Skip & Die – Pete Concrete – Peter Hekkert – Fata 'el Moustache' Morgana – Swelter – The Bent Moustache – JD Meatyard (UK) – Thomas Lauren – Soho Preachers – DJ Turne – DJ Vedi – Michal Osowski (RU) – Kamiel Verschuren – Sam A La Bamalot – Raadsel – Kijk Een Ster – Terugklap – oXane – Hothair Brothers – Bruut! – Le-fi & Patski – De Nieuwe Stempel – De Sluwe Vos – Pit Blanke – Gohan – Celer (USA) – Machinefabriek – Kleefstra/Bakker/Kleefstra – The Medics – Sur Nilsson – Maarten Obdeijn – Tom Le Crow – Nanko – Pomrad (B) – Verrijkingsgroep Orkest Deventer – Bertin – Stijn (B)

 

Tot ziens!